Actualidade

03/02/2016

Susana López Abella puxo coma exemplo de innovación, creatividade ás emprendedoras rurais, á vez que motor da economía rural
Considerou fundamental impulsar unha igualdade real de oportunidades para o acceso e condicións de emprego, impulsar a súa capacidade e promover condicións que faciliten a conciliación da vida persoal, familiar e laboral
López Abella rematou afirmando que é necesario fomentar e promover o protagonismo feminino na toma de decisións no medio rural, co fin de que alcancen a representatividade que equitativamente lles corresponde

  • López Abella durante a súa visita ao centro
01/02/2016

O CIM A Laracha recibiu recentemente o Premio ás Boas Prácticas Locais do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e a Federación Española de Municipios e Provincias

Igualdade na rede

Twitter

Facebook

Youtube